VOĽBY


 

Výsledky doplňujúcich volieb do orgánov samosprávy obcí - voľby starostu obce Visolaje

 

 

Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 760

Počet odovzdaných obálok: 519

Počet platných hlasovacích lístkov: 511

Účasť voličov v percentách: 68,28 %

 

 

Vincenc Hrenák, 57 r., zastupujúci starosta obce, nezávislý kandidát - 348 hlasov - zvolený za starostu obce

Michal Janek, 32 r., podnikateľ, Národná koalícia - 100 hlasov

Mgr. Ľubomír Janda, 52 r., štátny zamestnanec, SMER - sociálna demokracia - 63 hlasov


 


 

 

Miestna volebná komisia vo Visolajoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre nové voľby starostu obce Visolaje zaregistrovala týchto kandidátov:

 

>>>Dokument - vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Visolaje 09.04.2016<<<

 


 

 

Zverejnenie volebných obvodov - nové voľby do orgánov samosprávy obcí (voľby starostu) - 9. apríl 2016

 

>>>Dokument - zverejnenie volebných obvodov<<<

 


 

 

Minimálny počet podpisov voličov na petícii - voľby starostu - 9. apríl 2016

 

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Visolaje, pre minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby starostu obce dňa 9.4.2016.

 

Počet obyvateľov obce Visolaje 919
Počet podpisov voličov na petícii 100

 

>>>Dokument - minimálny počet podpisov voličov na petícii<<<

 


 

Nové voľby do orgánov samosprávy obcí (volí sa starosta) - 9. apríl 2016

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini rozhodol o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí (v obci Visolaje sa volí nový starosta) - termín konania volieb je sobota 9. apríla 2016.

 

>>>Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí<<<

 


 

Určenie zodpovedných pracovníkov pre organizačno-technické zabezpečenie volieb do NR SR v roku 2016

 

>>>DOKUMENT<<<

 


 

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016

 

>>>DOKUMENT<<<

 


 

Informácia pre politické strany a koalície na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie vo Visolajoch pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:   >>>DOKUMENT<<<

 

Príloha: Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:  >>>DOKUMENT<<< 

 


 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 - Informácie pre voliča

 

Vážení občania,

 

v súvislosti s pripravovanými voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 5. marca 2016, zverejňujeme nasledujúce informácie pre voliča:   >>>DOKUMENT<<<

 

 
 

Posledná úprava: 12.04.2016
© visolaje.sk 2010