OZNAMY PRE OBYVATEĽOV V ROKU


2017

 

 

 

 

 


 

Obecný úrad vo Visolajoch Vás srdečne pozýva na

 

STAVANIE MÁJA a PÁLENIE VATRY

 

dňa 30. apríla 2017 o 16.00 hod

 

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 25.04.2017

 

 


 

Pozvánka na 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré

 

sa bude konať dňa 27.04.2017 o 18,30 hod /štvrtok/

 

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 24.04.2017

 

 


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce

 

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 01.03.2017

 


 

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

"Vedenie účtovníctva a mzdovej agendy" 

 

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 01.03.2017
 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

 

priamym predajom

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 08.02.2017

 

 


 

 

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

 

Výstavba nového obecného skladu náradia

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 06.02.2017

 

 


 

 

Vývoz komunálneho odpadu a plastov rok 2017

 

detailný rozpis viď príloha 

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 18.1.2017

 

 


 

 

Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 2/2015

Mesačný príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 31.1.2017

 

 


 

Verejné obstarávanie

Vedenie účtovníctva a mzdovej agendy obce Visolaje 

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 31.1.2017

 

 


Posledná úprava: 25.04.2017
© visolaje.sk 2010