OZNAMY PRE OBYVATEĽOV V ROKU


2017

 

 

 


 

Obec Visolaje

 

vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky

 

Základnej školy s materskou školou, Visolaje 150

 

Detail: viď príloha 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 


 

 

Harmonogram vývozu plastov

 

podľa nových podmienok

s firmou Envipak do konca roka 2017

 

SEPTEMBER 11.09.2017

OKTÓBER 09.10.2017

NOVEMBER 06.11.2017

DECEMBER 11.12.2017

 


 

 

Pozvánka na 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 

ktoré sa bude konať dňa 13.9.2017 o 17,00 hod /streda/

v zasadačke Obecného úradu vo Visolajoch

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 


 

 

Elektronická adresa

 

na doručenie

oznámenia o delegovaní člena

a náhradníka do okrskovej volebnej

komisie:

 

obec.visolaje@petranet.sk

 

Vincenc Hrenák, starosta obce


 

 

 

OBEC VISOLAJE

 

srdečne pozýva

 

všetkých rodákov, obyvateľov a priateľov na

 

OSLAVY 690. VÝROČIA

 

PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY

 

O OBCI VISOLAJE

 

 

19.-20. August 2017

 

Detailný program a súťaž vo varení gulášu nájdete v prílohe

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 


 

Dobrý deň,

 

Považská vodárenská spoločnosť Považská Bystrica, prevádzka vodovodov Beluša, oznamuje občanom, že od utorka - 06.06.2017 (23.t.) a v nasledujúcich dňoch budú pracovníci spoločnosti robiť odpis merania vody, preto žiadame o sprístupnenie vodomerov. 

Zároveň žiadame občanov, aby si  pozatvárali psov, umožnili prístup pracovníkov a poskytli súčinnosť.

 


 

 

Odhalenie slovanských mohýl vo Visolajoch

 

Obecný úrad vo Visolajoch Vás srdečne pozýva

dňa 28.5.2017 /nedeľa/ na

 

Slávnostné odhalenie mohýl

 

Program:

- začiatok o 13.00 hod na poľovníckej chate Brekov

- 15.00 hod odhalenie pamätnej tabule na mieste mohylníkov

 

Srdečne Vás pozývame

 

Zverejnené: 24.05.2017

  

Obecný úrad vo Visolajoch Vás srdečne pozýva na

 

STAVANIE MÁJA a PÁLENIE VATRY

 

dňa 30. apríla 2017 o 16.00 hod

 

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 25.04.2017

 

 


 

Pozvánka na 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré

 

sa bude konať dňa 27.04.2017 o 18,30 hod /štvrtok/

 

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 24.04.2017

 

 


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce

 

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 01.03.2017

 


 

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

"Vedenie účtovníctva a mzdovej agendy" 

 

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 01.03.2017
 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

 

priamym predajom

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 08.02.2017

 

 


 

 

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

 

Výstavba nového obecného skladu náradia

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 06.02.2017

 

 


 

 

Vývoz komunálneho odpadu a plastov rok 2017

 

detailný rozpis viď príloha 

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 18.1.2017

 

 


 

 

Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 2/2015

Mesačný príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 31.1.2017

 

 


 

Verejné obstarávanie

Vedenie účtovníctva a mzdovej agendy obce Visolaje 

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 31.1.2017

 

 


Posledná úprava: 25.09.2017
© visolaje.sk 2010